Bilgi Sosyolojisi Açısından İstihbarat Kaynaklarının Tasnifi ve Değerlendirilmesi

M. Kubilay AKMAN

Öz


Genel anlamda bilgi sosyolojisi sosyolojinin doğuşu ve tarihi kadar geriye gider. Spesifik olarak bilimsel bilginin sosyolojisi (BBS) ise nispeten daha yeni, güncel bir alt-disiplindir. Bilgi sosyolojisi insan bilgisinin en geniş anlamda toplumsal olarak üretilmesi, korunması ve aktarılması üzerine odaklanır. BBS bilimsel araştırmaların, çalışmaların ve bilginin sosyolojik boyutlarını araştırır. Tarihsel ve toplumsal olarak yaşanan dönüşümler, coğrafi ve kültürel etkenler bilimsel faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. İstihbarat bir yönüyle özel, nitelikli bir bilgi türüdür. Öte yandan istihbarat çalışmaları güvenlik çalışmalarının bir alt disiplini olarak bilimsel bir metodolojiye sahiptir ve bilimsel bilgi üretir. Bu açılardan “istihbarat kaynakları” ve “istihbarat edinme yöntemleri” üzerine yapılacak olan bir analiz hem geniş anlamda bilgi sosyolojisinin hem de spesifik olarak BBS'nin konusu olacaktır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi Sosyolojisi; Bilimsel Bilginin Sosyolojisi; Güvenlik Sosyolojisi; İstihbarat Çalışmaları; Güvenlik Çalışmaları

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.1.2