Émile Durkheim: Sistematik Din Sosyolojisine Katkıları Açısından Bir Değerlendirme

Ahmed Hamza ALPAY, Mehmet Cem ŞAHİN

Öz


Din, bir fenomen olarak tarihin her döneminde düşünsel ve simgesel boyutta varlığını koruyarak insanları ve toplumları etkilemiştir. Sosyolojik analizde Tanrı'nın aşkınlığı insana özgü bir içkinlikle anlam kazanmaktadır. Özne ve nesne arasındaki diyalektik süreç gerçeklik düzleminde devam ettiği müddetçe dinin içsel ve dışsal yansımaları tarihin hafızasında yer tutmaya devam edecektir. Bilginin gerçekliği algı ve düşünce boyutunda tecrübe edildikçe yeni paradigmalar ve sorunsallıklar ortaya çıkmaya devam edecektir. Bu bağlamda Durkheim öğretisi, din sosyolojisinde önemli paradigmaların öncülü olarak kendini konumlandırmıştır. Önemli bir düşünür olarak Durkheim, din sosyolojisi alanında yaptığı çalışmalarla sadece kendi dönemini etkilememiş günümüze de fikirleriyle ulaşmayı başarmıştır. Bu çalışmada, Din Sosyolojisinin önemli kuramcılarından Durkheim'ın düşünceleri ve toplumsal din kuramına katkıları birey-din-toplum düzleminde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler


Din; Durkheim; Fenomen; Gerçeklik; Toplum

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.1.3