Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009 yılından beri yayınlanan hakemli, uluslararası ve açık erişim olan bir süreli yayındır. Amacı, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında Türkçe ve/veya İngilizce özgün bilimsel araştırma makaleleri yayımlamaktır. Makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/yazarlar sorumludur. Kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne aittir.

 

Dergi, Index Copernicus International (Master List) ve Social Science Research Network (SSRN) adlı uluslararası alan indekslerinde ve İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı'nda taranmaktadır.

 


Cilt 9, Sayı 2 (2018)