Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

/

/ Journal, SOBİLD Dergisi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
/ Journal, SOBİLD Dergisi

A

ACAR, Ali, Avrupa Üniversitesi
AK, Tarık, Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri
AKALIN, Rahman, Trakya Üniversitesi. rahmanakalin@trakya.edu.tr
AKBAŞ, Nurcan, Mersin Üniversitesi. nurcanakbas07@hotmail.com
AKGÜN, Serap, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Bölümü
AKKAYA, Mehmet Ali, Çankırı Karatekin Üniversitesi. mali7akkaya@gmail.com
AKKUŞ, Zafer, Emniyet Genel Müdürlüğü
AKKUŞ, Zafer
AKMAN, Kaan, Ankara Üniversitesi. kaanakman94@gmail.com
AKMAN, M. Kubilay, Uşak Üniversitesi. kubilayakman@gmail.com
AKMAN, Sevil, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Pediatrik Nöroloji Bölümü
AKSOYCUK, Neslihan, Ankara Üniversitesi. neslihanyucedag.mc@gmail.com
AKSU, Gündüz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
AKSU KURTOĞLU, Özlem, Bilkent Üniversitesi
AKYÜZ, Hatice Ö., Marmara Üniversitesi. h.akyuz_92@outlook.com
ALBAYRAK, Özlem, Ankara Üniversitesi
ALP, Özlem, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü
ALP, Kafiye Özlem, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü
ALPAY, Ahmed Hamza, Ankara Üniversitesi. ahmedhamza0606@outlook.com
ALPSOY, Fatih
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@ankara.edu.tr
ALTINTAŞ, Emrah, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı. emrah.altintas@yahoo.com
ALTUN, Muhsin, Ankara Üniversitesi
ALTUN, Muhsin, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
ALİOĞLU TÜRKER, Özlem, Ankara Üniversitesi. alioglut@ankara.edu.tr
ANGIN, Cem, Ordu Üniversitesi. angin52@gmail.com
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi
ARAS, Harun, Manisa Celal Bayar Üniversitesi. harunnarass@gmail.com
ARICA AKKÖK, Elif, Ankara Üniversitesi. elifarica@gmail.com
ARPA, Serbülend
ARSLAN, Umay, Çukurova Üniversitesi. umayarslan@gmail.com
ASLAN, Halide, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ASLAN, Halide, Ankara Üniversitesi
ASLANTÜRK, Nursel
ATAOL, Murat, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
ATAY, Özlem, Ankara Üniversitesi. ozkanli@politics.ankara.edu.tr
ATAYURT FENGE, Zeynep Zeren, Ankara Üniversitesi. zeynepatayurt@gmail.com
ATEŞ, Özgür, Ankara Üniversitesi. ozgur.ates@politics.ankara.edu.tr
ATİLA, Cenker, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. cenker.atila@hotmail.com
AY, Sıla, Ankara Üniversitesi. ay@ankara.edu.tr
AY, Sıla, Ankara Üniversitesi, DTCF, Dilbilim Bölümü
AYDIN, Gönül, Ankara Üniversitesi. gonultiryakioglu@hotmail.com
AYDINBAŞ, Esra, Ankara Üniversitesi. esraserdaroglu@hotmail.com
AYTİMUR, Gizem, Ankara Üniversitesi. gizemarikan.is@gmail.com
AYYILDIZ, Bülent, Ankara Üniversitesi. ayyildiz@ankara.edu.tr

Ç

ÇAKMAK, Diren, Hitit Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
ÇAKMAK, Diren, Hitit Üniversitesi. direncakmak@hotmail.com
ÇALIŞIR, Yusuf Can, Ankara Üniversitesi. ccalisir@ankara.edu.tr
ÇELİK, Fatih, Milli Eğitim Bakanlığı. fatihcelik66@mynet.com
ÇELİK, Fatih, Milli Eğitim Bakanlığı. fatihcelik6673@gmail.com
ÇELİK SONAR, Aysel, Ankara Üniversitesi. ayselceliksonar@gmail.com
ÇERÇİOĞLU, Ceren Emine, Ankara Üniversitesi. cerencercioglu@gmail.com
ÇETİN, Önder, Ege Üniversitesi. cetinonder@gmail.com
ÇIKRIKÇI, Sevgi S., Duisburg-Essen Üniversitesi. sevgi.cikrikci@uni-due.de (Almanya)
ÇOBAN, Funda, İzmir Demokrasi Üniversitesi. fundacoban50@gmail.com
ÇOBANOĞLU, Nesrin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı
ÇOBANOĞLU, Nesrin
ÇOBANOĞLU, Nesrin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
ÇOBANOĞLU, Nesrin, Gazi Üniversitesi
ÇOBANOĞLU, Nesrin, Gazi Üniversitesi, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
ÇOKLAR, Işıl, İzmir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
ÇOKSAN, Sami, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. scoksan@metu.edu.tr
ÇOPUR, Zeynep, Hacettepe Üniversitesi. copur@hacettepe.edu.tr
ÇORUK, F. Jale Gül
ÇİFTÇİ, Sait Emre, Ankara Üniversitesi. saitemreciftci@gmail.com
ÇİFTER, Ayşe, Ankara Üniversitesi. aysecifter@hotmail.com

Ö

ÖKSÜZ KARADEMİR, Cansu, İstanbul Üniversitesi. cansuoksuz@hotmail.com
ÖKTEM, Ülker
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü
ÖNER GÖREN, Havin, Toros Üniversitesi. havinoner@gmail.com
ÖVGÜN, Barış, Ankara Üniversitesi. bovgun@gmail.com
ÖZAVCI YAPICI, Gül, Kırıkkale Üniversitesi. gul_ozavci@hotmail.com
ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN, Halide Nur, Polis Akademisi Başkanlığı. nurhalide@gmail.com
ÖZBAY, Özden, Niğde Üniversitesi
ÖZBULUT, Zehra, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü
ÖZCAN, Emrah, Yıldız Teknik Üniversitesi. eozcan@yildiz.edu.tr
ÖZDEMİR, Ayşegül, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü
ÖZDEMİR, B. Pınar, Ankara Üniversitesi
ÖZDEMİR, İlker, Ankara Üniversitesi
ÖZEL, Mesut, Adıyaman Üniversitesi. mozel@adiyaman.edu.tr
ÖZER, Nazlı Beril, Okan Üniversitesi
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
Özgür, Erdem, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. eozgur76@hotmail.com
ÖZKAL SAYAN, İpek, Ankara Üniversitesi. ozkal@politics.ankara.edu.tr
ÖZTÜRK, Emre, Adıyaman Üniversitesi
ÖZTÜRK, Ertan, Gazi Üniversitesi, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
ÖZYOL, Arzu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre Bilimleri

Ü

ÜNAL, Mehmet Burak, Ankara Üniversitesi. mehmetburakunal@gmail.com
ÜNAL ÇINAR, Reyhan, Ankara Üniversitesi. reyhannal@gmail.com
ÜRKER, Okan
ÜRKER, Okan, Ankara Üniversitesi
ÜSTÜNDAĞ, Alev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. alev.ustundag@sbu.edu.tr

B

BAKAN AKTAŞ, Hande, Ankara Üniversitesi. handebakan1986@gmail.com
BALKAN, Gökhan, Işık Üniversitesi. gbalkan@hotmail.com
BAYAR, Umut, Ankara Üniversitesi. umutbayar1853@gmail.com
BAYCIK, Gaye, Ankara Üniversitesi. gayebaycik@gmail.com
BAYKARA, İsmail
BAYKARA, İsmail, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
BAYSAL, Hatice, Süleyman Demirel Üniversitesi. haticebaysal@sdu.edu.tr
BAŞARAN, Vural, Ankara Üniversitesi. vbasaran@ankara.edu.tr
BÜLBÜL, Özlem, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
BEDEL, Burçin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. burcin.bedel@erdogan.edu.tr
BEKAR, Pınar, Ankara Üniversitesi, DTCF, Dilbilim Bölümü
BEKAR, İpek Pınar, Ankara Üniversitesi
BOY AKDAĞ, Leyla, Hacettepe Üniversitesi. leylaboy@hacettepe.edu.tr
BOYANA, Hülya, Ankara Üniversitesi. boyanahulya@gmail.com
BOZKURT, Elif, Ankara Üniversitesi. elif.ophelia@gmail.com
BULUT, Talat, Istanbul Medipol University, Department of Language and Speech Therapy; National Central University, Institute of Cognitive Neuroscience
BURAN, İrem, Ankara Üniversitesi. iremburan@gmail.com
BİLGİN, Seher, Gazi Üniversitesi
BİLİCİ, Sema, Gazi Üniversitesi. sbilici@gazi.edu.tr
BİLİCİ, Z. Kenan, Ankara Üniversitesi. kenanbilici@gmail.com
BİLİCİ, Z. Kenan
BİLİCİ, Z. Kenan, Ankara Üniversitesi. kbilici@ankara.edu.tr
BİLİCİ, Z. Kenan
BİLİCİ, Z. Kenan, Ankara Üniversitesi, Türkiye

C

CANBULUT, Tuğba, İstanbul Üniversitesi. tugba.canbulut@istanbul.edu.tr
CERECİ, Sedat, Batman Üniversitesi
CEYLAN, Mehmet Akif, Marmara Üniversitesi. maceylan@marmara.edu.tr
CHOI, Sunah, Ankara Üniversitesi

D

DANUU, Ankhbayar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü
DAVARİ, Nazanin, Ankara Üniversitesi. nazanin_davari1980@yahoo.com
DAĞ TARCAN, Özlem, Ankara Üniversitesi. otarcan@ankara.edu.tr
DAĞ TARCAN, Özlem, Ankara Üniversitesi
DÖKMEN, Zehra Y., Ankara Üniversitesi
DÖNMEZ, Ali, Çankaya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
DÖNMEZ, Ali, Çankaya Üniversitesi
DÜNDAR, A. Merthan
DEMİR, Atike Sevtap, Yozgat Bozok Üniversitesi. svtpdmr2@gmail.com
DEMİR, Elif, Cumhuriyet Üniversitesi. elifdemir777@gmail.com
DEMİR, Nurmelek, Ankara Üniversitesi
DEMİRAY, Fatma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
DEMİRCİLER, Ahmet Zahid, Kırklareli Üniversitesi. ahmed.demirciler@gmail.com
DEMİROĞLU, Mehmet, Hazine ve Maliye Bakanlığı. mehmet.demiroglu@hotmail.com
DEMİROĞLU, Mehmet, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. mehmet.demiroglu@hotmail.com
DEMİRTAŞ, Tuğba, Ankara Üniversitesi. tugbademirtas.tdm@gmail.com
DEVECİ BOZKUŞ, Yıldız, Ankara Üniversitesi. yildizdeveci@gmail.com
DEVER, Ayhan, Ordu Üniversitesi. ayhandever@odu.edu.tr
DEVLET KARAPINAR, Yelda, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyonu. ydevlet@iom.int
DOĞAN, Gizem, Ankara Üniversitesi. gizemdogan2204@gmail.com
DOĞAN, Hülya, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
DOĞAN, Mesut, İstanbul Üniversitesi. esutan@istanbul.edu.tr
DOĞAN, İrfan, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
DURSUN, Çiler
DURSUN, Yücel, Ankara Üniversitesi
DUYAN, Veli, Ankara Üniversitesi. vduyan@health.ankara.edu.tr
DİLBAŞ, Gökhan, Ankara Üniversitesi
DİNÇER, Özge, Ankara Üniversitesi. ozgearikan01@gmail.com

E

EFE, Tamer
ELBİR, Nazlı, Ankara Üniversitesi. nazelbir@gmail.com
ENGİN, Fırat, Hitit Üniversitesi. firatengin@hitit.edu.tr
ERDEM, Nilgün, Ankara Üniversitesi
ERDOĞAN DEMİR, Sibel, Mersin Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
ERDOĞAN TÜREN, İrem, İstanbul Üniversitesi. irem.e@istanbul.edu.tr
EREL ÇALAN, Zeynep Gül, Amasya Üniversitesi. zeynep.erel@amasya.edu.tr
ERGÜN, Turan, T.C. İçişleri Bakanlığı
ERGÜVEN, Nasıh Sarp, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
ERGENÇ, İclâl, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Linguistics
ERKMAN, Cem, Ahi Evran Üniversitesi
EROL KORKMAZ, Habibe Tuğba, Mersin Üniversitesi. htugbaerol@yahoo.com
ERSOY-KART, Müge
ERTEN, Onur, Uludağ Üniversitesi. 80204100@uludag.edu.tr
ERTONG, Günnur, Ankara Üniversitesi
EVLİ, Mehmet, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

G

GAYRET, Tuğba, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı
GAZİ, Sibel, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
GÖKBAYRAK, Şenay, Ankara Üniversitesi. senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr
GÖKGÖZ, Fazıl, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
GÖKKURT DEMİRTEL, Özlem, Ankara Üniversitesi. ozlem.gkurt@gmail.com
GÖKMEN, M. Ertan, Ankara Üniversitesi
GÖKMEN, M. Ertan, Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
GÖKMEN, Seda Gülsüm
GÖKTEPELİLER, Ömür, Gazi Üniversitesi. omur.goktepeliler@gazi.edu.tr
GÖZCÜ YAVAŞ, Canan Özlem, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
GÖZTEPE, Işıl, Ankara üniversitesi
GÜL ÜNLÜ, Derya, İstanbul Üniversitesi. derya.gul@istanbul.edu.tr
GÜLDÜ, Özgür, Ankara Üniversitesi
GÜLEÇ, Erksin
GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
GÜLEN, Ahmet, Dokuz Eylül Üniversitesi. ahmet.gulen@deu.edu.tr
GÜLHAN, Demet, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Ana Bilim Dalı
GÜNAYDIN, Törebey, Ankara Üniversitesi. torebey_trby@hotmail.com
GÜNDÜZ, Fikriye, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. fikriye_1988@hotmail.com
GÜNDÜZ, Fikriye, Ankara Üniversitesi. fikriye_1988@hotmail.com
GÜNEL, Mehmet Ogan, Başkent Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti
GÜNEY, Semra, Hacettepe Üniversitesi. semguney@hacettepe.edu.tr
GÜNEŞ, Gül, Selçuk Üniversitesi
GÜNGÖR, Feyza Şule, Milli Eğitim Bakanlığı
GÜREL, Betül, Hacettepe Üniversitesi. byil@hacettepe.edu.tr
GÜREL, Nil, Anadolu Üniversitesi
GÜRER, Ahmet Şamil, Ankara Üniversitesi. asgurer@ankara.edu.tr
GÜRGEN, Nedim Emre, Ankara Üniversitesi. n.emregurgen@gmail.com
GÜZEL KÖŞKER, Nisa Harika, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
GEÇGİN, Ercan, Ankara Üniversitesi
GEDİK, Yasemin, Beykent Üniversitesi. dr.yasemingedik@hotmail.com
GEDİK, Yasemin, Ankara Üniversitesi. dr.yasemingedik@hotmail.com
GOWANS, Christopher W., Fordham Üniversitesi

H

HASTA, Derya, Ankara Üniversitesi

I

IŞIK, Demet, Ankara Üniversitesi. demet1ki@gmail.com

J

Journal, SOBİLD Dergisi /
Journal, SOBİLD Dergisi /

K

KADEROĞLU BULUT, Çağrı, Ankara Üniversitesi. cagrikaderoglu@gmail.com
KALAYCIOĞULLARI, Serap, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
KARAASLAN ŞANLI, Halise
KARAASLAN ŞANLI, Halise, Ankara Üniversitesi. halisekaraaslan@gmail.com
KARADENİZ, Ceren, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
KARAEVLİ, Deniz, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
KARAHAN, Gül, Ankara Üniversitesi. gulkarahann@gmail.com
KARAHAN, Serhan Tevfik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim
KARAKAŞ, Alime Vildan, Ankara Üniversitesi. karakas83.v@gmail.com
KARAKAŞ, Gözde, Ankara Üniversitesi. gozdederilgen@hotmail.com
KARAKULAK, Ali Can, Süleyman Demirel Üniversitesi. alikarakulak19@gmail.com
KARAMOLLAOĞLU, Umut, Arjantin Tango Eğitmeni
KARASALİHOĞLU, Murat, Kastamonu Kent Müzesi. paphlagonia@gmail.com
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ksubasi@ankara.edu.tr
KARATUFAN, Ayça, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
KASALAK, Serhat, Ankara Üniversitesi. skasalak@gmail.com
KASAPOĞLU, Aytül
KAYA, Şehriban, Dokuz Eylül Üniversitesi. sehriban.kaya@deu.edu.tr
KAYIRAN, Mehmet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. mkayi@ogu.edu.tr
KAYMAS, Ahmet Serhat, Hacettepe Üniversitesi. ahmetserhat.kaymas@gmail.com
KAYMAS, Serhat Ahmet, Hacettepe Üniversitesi
KÖLE, Murat M., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
KÖYLÜ, Murat, Toros Üniversitesi. murat.koylu@toros.edu.tr
KÜK, Mustafa, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
KÜPELİ, Ali Ertuğrul, Gazi Üniversitesi. aliertugrulkupeli@gmail.com
KEF, Emine, Adıyaman Üniversitesi. ekef@adiyaman.edu.tr
KESKİN, Fatih, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
KESKİN, Fatih
KILIÇ, Nilüfer Pınar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
KILIÇER, Devrim, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Edebiyatları Bölümü
KIZILAY, Yağmur, Ankara Üniversitesi. ykizilay@gmail.com
KOÇ, Ferdi, Ankara Üniversitesi
KOÇAK, Funda, Ankara Üniversitesi. fkocak@ankara.edu.tr
KOCA ÖZER, Başak
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
KONAK, Ruhi, Kastamonu Üniversitesi
KURTAR, Senem, Ankara Üniversitesi
KURTGEL, Ayberk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. akurtgel@ohu.edu.tr
KURUCU, Ahmet Akın, Ankara Üniversitesi
KURUCU, Ahmet Akın
KUŞ, Oğuz, İstanbul Üniversitesi. oguz.kus@istanbul.edu.tr

L

LEE, Yanghee, Ankara Üniversitesi. bahar143@hanmail.com
LEE, Younghee, Ankara Üniversitesi. tomato3077@gmail.com

M

MACİC, Haris, Ankara Üniversitesi
MAKAROĞLU, Bahtiyar, Ankara University, Faculty of Letters, Department of Linguistics
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Julia
METİNTAŞ, Mustafa Yahya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. metintas@ogu.edu.tr
MUSAOĞLU, Sevim, Ankara Üniversitesi. smusaoglu@ankara.edu.tr
MUTLUER, Ceren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. cmutluer@yandex.com

N

NEMUTLU, Gökçen

O

OLGUN, Ebru, Ankara Üniversitesi
OLĞAÇ, İrem, İstanbul Üniversitesi. iremolgac66@gmail.com

P

PAKÖZ, Aslıhan Ece, İstanbul Şehir Üniversitesi. aslihanpakoz@gmail.com
PARLAKYILDIZ, Sinem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. sinemparlakyildiz@nevsehir.edu.tr
PEKŞEN, Seda, Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
POLAT, Doğan Şafak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
POLAT, Yusuf, Kırıkkale Üniversitesi. polatyus@gmail.com
POYRAZ, Bedriye, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

R

RUMMAN, Mohamed A.A. Abu, Ankara Üniversitesi

S

SARCAN, Emre, Marmara Üniversitesi. emre.sarcan@hotmail.com
SARI, Engin, Ankara Üniversitesi
SATAR, İsa, Kültür ve Turizm Uzmanı
SAVAŞ, Savaş Özkan, Ankara Üniversitesi
SAVAŞKAN, Elif, Ankara Üniversitesi. elifsavaskan@gmail.com
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi, DTCF, Antropoloji Bölümü
SÜDOR, Serdar, Atılım Üniversitesi. zargan17@hotmail.com
SERTER, Gencay, Tarım ve Orman Bakanlığı. sertergencay@yahoo.com
SEVİN, Ayda, Ankara Üniversitesi. sevin.ayda@gmail.com
SEZGİN, Deniz, Ankara Üniversitesi
SEZGİN, Nilhan, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü
SIĞRI, Ünsal, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü
SUBAŞIOĞLU, Fatoş, Ankara Üniversitesi. subasioglu@ankara.edu.tr
SURUL, Özlem, Ahi Evran Üniversitesi
SUVARİ, Çakır Ceyhan

T

TAÇGIN, Ertuğrul, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
TAMER, Halil Yasin, Ankara Üniversitesi. halilytamer@gmail.com
TAMZOK, Hülya, T.C. Maliye Bakanlığı
TANDIRLI, Emre, Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü
TANER, Bahar, Mersin Üniversitesi. bahartaner@mersin.edu.tr
TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin
TÜRKER, Taşansu, Ankara Üniversitesi. tturker@politics.ankara.edu.tr
TÜRKMEN, Mine Eker, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
TÜRKMENOĞLU, Bihter, Ankara Üniversitesi. bihterturk91@gmail.com
TEMEL, Saffet, Sosyal Güvenlik Kurumu. saffettemel@gmail.com
TOKALI, Manolya Ayşe, Ankara Üniversitesi. manolyatokali@gmail.com
TOKER, İhsan, Ankara Üniversitesi
TOPSOY, Fevzi, Türk Silahlı Kuvvetleri
TUNÇBİLEK, Ömer Faruk, Ankara Üniversitesi. oft2004@hotmail.com
TUNÇBİLEK, Ömer Faruk, Ankara Üniversitesi. oft2004@hotmail.com
TUTAREL-KIŞLAK, Şennur, Ankara Üniversitesi
TUTAŞ, Nazan, Ankara Üniversitesi
TUZCU, Arcan, Ankara Üniversitesi. tuzcu@politics.ankara.edu.tr
TUZCU, Mehmet Arcan, Ankara Üniversitesi. tuzcu@politics.ankara.edu.tr
TUZCU, Sevgi Eda, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

U

UÇAR, Sakine, Iğdır University, The Faculty of Science and Letters, The Department of Western Languages and Literatures, English Language and Literature
ULAŞ, Dilber, Ankara Üniversitesi. ulas@politics.ankara.edu.tr
UYAR, Elif Nur
UYGUR, Kübra, Birmingham Üniversitesi. uygurk05@gmail.com (İngiltere)
UYSAL, Hüseyin, University of Florida, School of Teaching & Learning
UZUN, Tarık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
UĞUR, Düzgün, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

V

VURMAY, Müjgan Ayça, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. aycavurmay@mku.edu.tr

Y

YALÇIN, Özgen, Ankara Üniversitesi
YALÇINTAŞ, Altuğ, Ankara Üniversitesi. altug.yalcintas@politics.ankara.edu.tr
YAVRUCUK, Gökay, Hacettepe Üniversitesi. gokayyavrucuk@gmail.com
YAVUZ, Nilgün, Ankara Üniversitesi
YAZICI, Yasemin, Erciyes Üniversitesi. yaseminndavarci@gmail.com
YAŞAR, Adem
YAĞCI AKSEL, Sevgi Can, Ankara Üniversitesi. sevgicanyagci@gmail.com
YÖRE, Seyit, İstanbul Üniversitesi. syore@istanbul.edu.tr
YELSALI PARMAKSIZ, Pınar, Ankara Üniversitesi
YILDIRIM, Ayşe Ege, Abu Dhabi Kültür ve Kültür Mirası Başkanlığı
YILDIRIM BECERİKLİ, Sema, Ankara Üniversitesi
YILDIZ, Murat
YILDIZ, Seda Öztuna, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
YILDIZ ÇOKSAN, Serpil, Ankara Üniversitesi. sycoksan@ankara.edu.tr
YILMAZ, Derya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. deryayilmaz7@gmail.com
YILMAZ, Ela, Ankara Üniversitesi. elayilmazela@gmail.com
YILMAZ, Meliha, Gazi Üniversitesi. mel.yilmaz0637@gmail.com
YILMAZ, Mutlu, Ankara Üniversitesi. mutlu.yilmaz@ankara.edu.tr
YILMAZ, Mutlu, Ankara Üniversitesi. yilmazm@ankara.edu.tr
YOUSIF, Hendreen Findi, Bingöl Üniversitesi. mjahedzebary@gmail.com

Z

ZARİÇ, Mahfuz, Ankara Üniversitesi
ZENGİN, Halise Kader

Ş

ŞAHİN, Eyüp, Ankara Üniversitesi
ŞAHİN, Mehmet Cem, Ankara Üniversitesi. m.cem.sahin@ankara.edu.tr
ŞAHİN, Serkan, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
ŞAHİN, Zulfiya, Ankara Üniversitesi
ŞAHİN, Zulfiya
ŞEN BARTAN, Özgür, Kırıkkale Üniversitesi. ozgursen1@yahoo.com
ŞENER, Buket Selin, Ankara Üniversitesi. sayinselin@gmail.com
ŞENLEN GÜVENÇ, Sıla, Ankara Üniversitesi. sguvenc@ankara.edu.tr

İ

İMAMOĞLU, Emre, Ankara Üniversitesi. emre.imamoglu@hotmail.com
İNCİ, Nuriye, Ankara Üniversitesi. incinuriye10@gmail.com
İŞLER, Didem, Ankara Üniversitesi. disler@ankara.edu.tr
İŞLER, Didem, Ankara Üniversitesi. didemisler@yahoo.com

Toplam 342 ögeden 1 - 342 arası