Yazar Detayları

KADEROĞLU BULUT, Çağrı, Ankara Üniversitesi. cagrikaderoglu@gmail.com

  • Cilt 11, Sayı 2 (2020) - Makaleler
    İnternette Haber Üretimi ve Gazeteciler Üzerine Bir Araştırma: Alternatif Bir Kavramsal Çerçeve Denemesi
    Öz  PDF