Yazar Detayları

GÖKKURT DEMİRTEL, Özlem, Ankara Üniversitesi. ozlem.gkurt@gmail.com

  • Cilt 11, Sayı 2 (2020) - Makaleler
    Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
    Öz  PDF