Yazar Detayları

DOĞAN, İrfan, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

  • Cilt 6, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Alidebağ Korusunun İmara Açılmasının Toplum-Doğa İlişkisi, Çevre Etiği Yaklaşımları, Hukuk Devleti ve Katılımcı Çevre Politikası Açısından Değerlendirilmesi
    Öz  PDF