Yazar Detayları

BAYKARA, İsmail, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi