Yazar Detayları

ÖZTÜRK, Emre, Adıyaman Üniversitesi

  • Cilt 4, Sayı 1 (2013) - Makaleler
    Sosyolojide Nesnellik Sorunu Bağlamında Max Weber’in Pozitivizm-Hermeneutik İkiliğini Aşma Girişimi
    Öz  PDF