Yazar Detayları

GÜLEÇ, Erksin, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü