Yazar Detayları

ÇORUK, F. Jale Gül

  • Cilt 7, Sayı 1 (2016) - Tanıtımlar
    [Sempozyum Değerlendirmesi] “Dışa Açılım Aracı Olarak Çeviriye Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türk Kültürünün Çeviri Yoluyla Temsili” Sempozyumu Hakkında
    Ayrıntılar  PDF