Yazar Detayları

ÖZAVCI YAPICI, Gül, Kırıkkale Üniversitesi. gul_ozavci@hotmail.com

  • Cilt 11, Sayı 1 (2020) - Makaleler
    Farklı Programlarda Fransızca Öğrenenlerin Çeviri Edimlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Denemesi
    Öz  PDF