Yazar Detayları

AKSU, Gündüz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

  • Cilt 5, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Çevreye İlişkin Düzenlemelerin Politik Kaynakları
    Öz  PDF