Yazar Detayları

ZARİÇ, Mahfuz, Ankara Üniversitesi

  • Cilt 5, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Hayallerden Hakikate İnsan
    Öz  PDF
  • Cilt 3, Sayı 1 (2012) - Makaleler
    Recaî-Zâde Mahmut Ekrem’in “Nefrîn” ve Tevfik Fikret’in “Sis” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
    Öz  PDF