Yazar Detayları

KÖLE, Murat M., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Coğrafya Bölümü

  • Cilt 6, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Çankırı İlinde Doğal Afetlerin Alansal Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme (1950 - 2010)
    Öz  PDF