Yazar Detayları

GÜREL, Nil, Anadolu Üniversitesi

  • Cilt 2, Sayı 2 (2011) - Makaleler
    Kişilik Psikolojisi, Önyargının Psikolojisi ve Kamuoyu: Gordon Allport ve Walter Lippmann’ın Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme
    Öz  PDF