Yazar Detayları

GÜZEL KÖŞKER, Nisa Harika, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  • Cilt 8, Sayı 1 (2017) - Makaleler
    Bir Hak Arayışı: On Dokuzuncu Yüzyıl Amerika Birleşik Devletlerinde Kölelik Karşıtlığı Hareket
    Öz  PDF