Yazar Detayları

ÜRKER, Okan

  • Cilt 3, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Türkiye’de Hidroelektrik Santraller’in Durumu (HES’ler) ve Çevre Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 5, Sayı 1 (2014) - Makaleler
    Türkiye’de Doğal Varlıkların Sürdürülebilir Kullanımında Biyoetiğin Bir Araç Olarak Kullanılması; Batı Anadolu Yörükleri Üzerinden Örnek Olay İncelemesi
    Öz  PDF