Yazar Detayları

ÇOKSAN, Sami, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. scoksan@metu.edu.tr

  • Cilt 10, Sayı 2 (2019) - Makaleler
    Demografik Değişkenler Açısından Sağır Olmayan Yetişkinlerin Sağır Bireylere Yönelik İnanışları: Betimleyici Bir Ön Çalışma
    Öz  PDF