Yazar Detayları

KASALAK, Serhat, Ankara Üniversitesi. skasalak@gmail.com

  • Cilt 11, Sayı 2 (2020) - Makaleler
    Açık İnovasyon İle Örgüt Kültürü İlişkisi: Türkiye'de Bilişim Sektöründe Bir Araştırma
    Öz  PDF