Yazar Detayları

DÖKMEN, Zehra Y., Ankara Üniversitesi

  • Cilt 3, Sayı 1 (2012) - Makaleler
    Yakınlarına Bakım Verenlerin Ruh Sağlıkları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkiler
    Öz  PDF  PDF