Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) 18. Yüzyıl Macar Edebiyatının Büyük Temsilcisi Mihaly Fazekas ve Ludas Matyı (Kaz Çobanı Matyı) Adlı Eserinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Gökhan DİLBAŞ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) 1950’ler Sonrasında Gelişim Gösteren Pop Sanat Natürmortları Üzerinden Bir Sanat Tarihi Okuması Öz   PDF
Tuğba GAYRET
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) 1980 Askeri Darbesi'nden 15 Temmuz 2016'ya Kadar Süreç İçinde FETÖ/PDY'nin Kamu ve Siyasi Yapıya Yönelik Yerleşme Faaliyetleri Öz   PDF
Murat KÖYLÜ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) Bağlamında Denize İlişkin Bilimsel Araştırma (MSR) Kavramı ve Hukuki Statüsü Öz   PDF
Fevzi TOPSOY
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) 2016 - 2017 Yılı Çanakkale İli Merkez İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi: İlk Sonuçlar Öz   PDF
Derya YILMAZ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği Öz   PDF
Nilhan SEZGİN, Sevil AKMAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) AB Azınlık Koruma Kısıtlaması ve Sınırlamaları -Avrupa'ya Başvuru Üzerine Bazı Görüşmeler İle Birlikte- Öz   PDF (English)
Ali ACAR
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Hayallerden Hakikate İnsan Öz   PDF
Mahfuz ZARİÇ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Akademi Kadınların Cenneti mi?: Ankara Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Bedriye POYRAZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(i): Ankara Üniversitesi TÖMER Örneği Öz   PDF
Arcan TUZCU, Dilber ULAŞ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Ali Smith’in “Tarihin Tarihi” Adlı Öyküsünde Kadın ve Delilik Meselesi Öz   PDF
Seda PEKŞEN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Alidebağ Korusunun İmara Açılmasının Toplum-Doğa İlişkisi, Çevre Etiği Yaklaşımları, Hukuk Devleti ve Katılımcı Çevre Politikası Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
İrfan DOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Amerikan Resmi Arşiv Belgelerine Göre Kore’nin Kurulma Çalışmaları Öz   PDF
M. Ertan GÖKMEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) An Assessment of Democratic Transition in the Arab World: The Case of Algeria Öz   PDF (English)
Mohamed A.A. Abu RUMMAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) Anadili Japonca ve İngilizce Yetişkin Konuşurların İkinci Dil Türkçe Yetişkin Ediniminde Canlılık Bilgisinin Çalkalama Özelliğine Etkisi Öz   PDF
Nilgün YAVUZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hazırlanan Tezler (2017) Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hazırlanan Tezler (2018) Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Ankara İli 5 Yaş Grubu Çocuklarda Anadilde Dua Deneyimi İle Sosyal Davranış İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Esra AYDINBAŞ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Ankara-Polatlı Örneğinde Sosyal Dışlanma Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği Öz   PDF
Ercan GEÇGİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Anlatısallaşan Zaman ve der Zauberberg (Büyülü Dağ) Öz   PDF
Senem KURTAR
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) Asya Rönesansı: Timurlu Çağı'nın Mimarlık Mirasını Anlamak Öz   PDF
Z. Kenan BİLİCİ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) “Büyük” Sıfatının Türkçe ve Korecedeki Anlamsal Görünümleri Öz   PDF
Elif ARICA AKKÖK, Yanghee LEE
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) “Bindirme Tavan”: Bir Adlandırma Sorunsalı Öz   PDF
Sunah CHOI
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) “Gördüğünüz Bir Şey Duyduğunuz Birçok Şeye Bedeldir”: Güney Kore ve Japonya Değişim Öğrencilerinin Türkiye Yolculuğu Öz   PDF (English)
Özgür ATEŞ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) “Hiç Bir Kimse Bu Güne Kadar Cüret Etmedi Bunu Yazmaya”: Gelenek ve Ezra Pound'un Bireysel Yeteneği Öz   PDF (English)
Sıla ŞENLEN GÜVENÇ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Çankırı İlinde Doğal Afetlerin Alansal Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme (1950 - 2010) Öz   PDF
Murat M. KÖLE, Murat ATAOL
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Çağrı Merkezlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Adem YAŞAR, Fatih ALPSOY, Ertuğrul TAÇGIN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Çevre Etiği Açısından Eski Eser Kaçakçılığı ile Mücadelede Polis Teşkilatı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Zafer AKKUŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Çevresel Biyoetik Açısından Ön Bildirimli Kabul Sistemi Öz   PDF
Ertan ÖZTÜRK, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Çincede İlgi Tümceciklerinin İşlenmesi: F. Hsiao And E. Gibson’un Çalışması Üzerine Bir Eleştiri Öz   PDF (English)
Talat BULUT, Hüseyin UYSAL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Çocuk Pornografisi Suçlarında Bilirkişi İncelemesi ve Dijital Görüntülerdeki Mağdurun Yaş Tespiti Öz   PDF
Mehmet SAĞIR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Émile Durkheim: Sistematik Din Sosyolojisine Katkıları Açısından Bir Değerlendirme Öz   PDF
Ahmed Hamza ALPAY, Mehmet Cem ŞAHİN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Önde Gelen İngiliz Aydınlanma Düşünürlerinde ‘İslam’ Algısı Öz   PDF
Muhsin ALTUN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Üç Boyutlu Modelleme Bilgisinin Unity Programı Öğrenimine Katkısı Öz   PDF
Serdar SÜDOR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Üçağızlı Mağarası Öncül Üst Paleolitik Dönem Taş Alet Kültürü Öz   PDF
İsmail BAYKARA, Erksin GÜLEÇ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Çevreye İlişkin Düzenlemelerin Politik Kaynakları Öz   PDF
Gündüz AKSU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Üniversite ve Sosyal Çevresi: Niğde Üniversitesi ve Niğde Öz   Uzak   Başlıksız   PDF   Uzak   PDF   PDF   PDF   PDF
Özden ÖZBAY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Üst-Anlatılara ‘İnanmazlık’ Çağında Bilimin Olanağı Öz   PDF
Ömer Faik ANLI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Balkanlarda İslâm’ın Görünümlerinden Alevilik/Halvetilik Öz   PDF
Halide ASLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Başlarken Ayrıntılar   PDF
Aytül KASAPOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Bağışlama İstekliliği Ölçeği'nin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Öz   PDF
Işıl ÇOKLAR, Ali DÖNMEZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Büyük Han Mengü'nün Devlet Anlayışı ve İlhanlı Devleti Kuruluşunda Etkisi Öz   PDF
Ankhbayar DANUU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Belgesel Film Yoluyla Tarihi Belgeleme Öz   PDF
Sedat CERECİ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Benzer Krizler Farklı Coğrafyalar: Meksika ve Güney Kore Öz   PDF
Nilgün ERDEM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Beraber Yürüdüler Bu Yollarda: Türkiye’de Küreselleşme, Avrupalılaşma, Yükselen Siyasal İslam ve Medya İlişkileri Öz   PDF
Serhat Ahmet KAYMAS
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Bilgi Sosyolojisi Açısından İstihbarat Kaynaklarının Tasnifi ve Değerlendirilmesi Öz   PDF
M. Kubilay AKMAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Bilimlerde ve Ahlakta Nesnellik ve Gerçekçilik Öz   PDF
Christopher W. GOWANS, Ülker ÖKTEM
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Bioetik Çerçevede Çevre Politikaları Öz   PDF
Nesrin ÇOBANOĞLU, Arzu ÖZYOL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) Bir Hak Arayışı: On Dokuzuncu Yüzyıl Amerika Birleşik Devletlerinde Kölelik Karşıtlığı Hareket Öz   PDF
Nisa Harika GÜZEL KÖŞKER
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) Bir Harita Olarak Görsel Kültür, Sınırları ve Çizdiği Arka Sokaklar Öz   PDF
Hülya DOĞAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Bireysel ve Genel Adil Dünya İnancının Depresyon İle İlişkisi Öz   PDF
Düzgün UĞUR, Serap AKGÜN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Biyoetik Bir Miras: Geleneksel Yerleşim Biçimlerinde Biyoetik Değerler Öz
Ayşe Ege YILDIRIM
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Chaucer’ın "Troilus and Criseyde" Adlı Eserine Yeni Tarihselci Yaklaşım Öz   PDF (English)
Gökçen NEMUTLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Clarín’ın Yoldan Çıkmış Rahip Figürü: Bir Din Adamının Kabuğu Öz   PDF
Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Dünyanın En Eski Karantina Adası: “Lazzaretto Vecchio” Öz   PDF
Didem İŞLER
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Demografik Değişkenler Açısından Sağır Olmayan Yetişkinlerin Sağır Bireylere Yönelik İnanışları: Betimleyici Bir Ön Çalışma Öz   PDF
Serpil YILDIZ ÇOKSAN, Sami ÇOKSAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Demokrasi Tartışmaları Bağlamında 2011 Milletvekili Genel Seçimleri ve Medya Üzerine Niceliksel Bir Analiz Öz   PDF
Fatih KESKİN, Halise KARAASLAN ŞANLI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Developing Listening Comprehension Skills of Beginner Level Efl Students: An Action Research with 7th Grade Turkish Students Öz   PDF (English)
Seda Öztuna YILDIZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Din ve Uyarlanma İlişkisine Antropolojik Bir Bakış Öz   PDF
Çakır Ceyhan SUVARİ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) Doğanın Ruhundan İnsanın Kendisine Tekviri Öz   PDF
Emine KEF
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Duygu Dışavurumu, Empati, Depresyon ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
Şennur TUTAREL-KIŞLAK, Işıl GÖZTEPE
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Editörden Ayrıntılar   PDF
Çiler DURSUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Editörden Ayrıntılar   PDF
Çiler DURSUN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Editörden Ayrıntılar   PDF
Aytül KASAPOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Editörden Ayrıntılar   PDF
Müge ERSOY-KART
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Editörden Ayrıntılar   PDF
Müge ERSOY-KART
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Editörden Ayrıntılar   PDF
Seda Gülsüm GÖKMEN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) Editörden Ayrıntılar   PDF
Z. Kenan BİLİCİ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) Editörden Ayrıntılar   PDF
Z. Kenan BİLİCİ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Editörden Ayrıntılar   PDF
Z. Kenan BİLİCİ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Editörden Ayrıntılar   PDF
Z. Kenan BİLİCİ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Emîr Timur, Kişisel Özellikleri ve Askerî Dehâsı Öz   PDF
Neslihan AKSOYCUK
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Emilia-Romagna Bölgesi'ne (İtalya) Özgü Ekonomik Kalkınma Modeli: Emilian Modeli Öz   PDF
Fatih ÇELİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Eşitlik ve Adalet Kavramları Çerçevesinde Müslüman Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri Öz   PDF
İhsan TOKER
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Göktürk- Sui İlişkilerinde Politik Hedefler ve Yöntemler Öz   PDF
Gökay YAVRUCUK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Güncel Sanatta Sayısal Resimsellik Öz   PDF
Emre TANDIRLI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Geçmişten Bugüne Türkiye'nin Bilim ve Teknolojide Kat Ettiği Mesafe Öz   PDF
Yücel DURSUN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) Geleneksel Mutfak Kültürünün Beslenme Açısından Önemi Öz   PDF
Galip AKIN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Hatay Orta Paleolitik Dönem Endüstrilerinde Hammadde Kullanımı Öz   PDF
İsmail BAYKARA
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Havuzdere Ortaçağ İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi Öz   PDF
İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER, Ayça KARATUFAN, Serkan ŞAHİN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Hükümdarın İkilemi: Muhaliflerin İmhasına İlişkin Başlıca Sınırlılıkların Kökenleri Öz   PDF
Muhsin ALTUN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Hünernâme II. Cilt Minyatürlerinde Kompozisyon Düzeni Öz   PDF
Ruhi KONAK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Hegel, Herzog, Tarih: Benliğin Yeniden İnşası Öz   PDF
Devrim KILIÇER
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Sokak Hayvanları Öz   PDF
Hülya TAMZOK, Mustafa KÜK, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) II. Dünya Savaşı Sonrası Korenin Yeniden Yapılanması Hakkındaki Bir ABD Belgesi Üzerine Öz   PDF
M. Ertan GÖKMEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) International Student Survey at Boulder Campus of University of Colorado Öz   PDF (English)
Aytül KASAPOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Interviewing Women of High “Echelon”, Is It Contradiction in Terms? Öz   PDF (English)
Pınar YELSALI PARMAKSIZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Išuṷa Memleketi Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Nursel ASLANTÜRK
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Kapak ve İçindekiler Ayrıntılar   PDF
SOBİLD Dergisi / Journal
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) Karanlıktan Gelen: “Kara Kedi” ve “Leydi Mor'un Aşkları” Eserlerindeki Düzenbaz Arketipi Öz   PDF (English)
Elif DEMİR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Bankacılık Sektörü Örneği Öz   PDF
Ünsal SIĞRI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Küreselleşme Karşıtı Hareket Öz   PDF
Şermin TAĞ KALAFATOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Kişilik Psikolojisi, Önyargının Psikolojisi ve Kamuoyu: Gordon Allport ve Walter Lippmann’ın Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme Öz   PDF
Nil GÜREL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Kişisel Gelişim Kitaplarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi Öz   PDF
İlker ÖZDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Klasik Dönem Yunan ve Roma Yazınında Penelope: Homeros'tan Ovidius'a Penelope Betimi Ve Heroides 1 Öz   PDF
Serap KALAYCIOĞULLARI
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Kozmolojik Argüman ve Farklı Formları Öz   PDF
Mehmet EVLİ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Tartışmalı Bir Kavramı Konumlandırma Çabası Öz   PDF
Fatih KESKİN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Mapuçe Kimliği İfadesi Olarak Nguillatun Ayini: Farklılaşmalar, Dönüşümler ve Süreklilikler Öz   PDF
Deniz KARAEVLİ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Mülkiyet Bağlamında Kamu Zararı Kavramı: Olanaklılık ve Anlam Öz   PDF
Serhan Tevfik KARAHAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Mekânsal Koruma Bilinci Kapsamında Erken Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz Planlama Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Örnekler: Birgi ve Bergama Öz   PDF
Demet GÜLHAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Merkez Bankası'nın Mevduat Kontrolünün Etkileri ve İslami Bankalarda Kredi Öz   PDF (English)
Hendreen Findi YOUSIF
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Merkez ve Doğu Avrupa’da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Romanya Örneği Öz   PDF
Sema YILDIRIM BECERİKLİ, Nilüfer Pınar KILIÇ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Mordechai Kedar’ın Filistin Emirlikleri Projesi Üzerine Öz   PDF
Diren ÇAKMAK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Musikinin Temeli Olan “Ses” İle İlgili Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bazı Kavramların Tespit ve Tahlili Öz   PDF
Serbülend ARPA
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) Mustafa Çevik-Felsefe Bayiliği-Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği Ayrıntılar   PDF
Feyza Şule GÜNGÖR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Muğla Kentinde Yöneticilerin Çevresel Biyoetik Değer Sistemine Yönelik Odak Grup Çalışması Öz   PDF
Sibel GAZİ, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Niklas Luhmann’ın Sosyal Sistemler Kuramı ve Güven Tartışmaları Bağlamında Sağlık Sistemi Öz   PDF
Günnur ERTONG
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Okul Öncesi Dönem Çocuklara Özgü Güvenlik Ekipmanlarının Tasarımına Yönelik Referans Değerlerinin Oluşturulması Öz   PDF
Ayşegül ÖZDEMİR, Sibel ÖNAL, Başak KOCA ÖZER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Orta ve Geç Ergenlik Dönemindeki Ergenlerde Tutum ve Davranış Farklılıkları Öz   PDF
Canan Özlem GÖZCÜ YAVAŞ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Phrygia Epiktetos'taki Men Kültü Üzerine Notlar Öz   PDF
Hülya BOYANA
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Politik Söylemde Gerçekliğin Sunumu Üzerine Bir Örneklem Öz   PDF
Özlem AKSU KURTOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Postmodern Müzede Kadın Öz   PDF
Ceren KARADENİZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Postmodern Paradigmaların Sanat Eğitiminde Yeni Dönüşümleri Öz   PDF
Kafiye Özlem ALP
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Pınarkent Roma Dönemi İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi Öz   PDF
Serkan ŞAHİN, Zehra ÖZBULUT, İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Erksin GÜLEÇ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Recaî-Zâde Mahmut Ekrem’in “Nefrîn” ve Tevfik Fikret’in “Sis” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Öz   PDF
Mahfuz ZARİÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Redistributive Effects of Indirect Taxes in Turkey 2003 Öz   PDF (English)
Özlem ALBAYRAK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Remzi Oğuz Arık ve Anadolucu Milliyetçilik Öz   PDF
Özlem BÜLBÜL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Empati Açısından Bir İnceleme Öz   PDF   PDF   PDF
Derya HASTA
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Salman Rushdie'nin Geceyarısı Çocukları Eserinde Doğanın Ötekiliğinde Kendini Bulma: Sundarbans ve Sömürgecilik Sonrası Kimlik Öz   PDF (English)
Önder ÇETİN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği: Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Özgür GÜLDÜ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) Sözcük ve Yazım Tercihlerinde İstemsiz Bir Karmaşa: İngilizce Öğretmenlerinin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Tercihleri Öz   PDF (English)
Sıla AY, Tarık UZUN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Etiği Öz   PDF
Turan ERGÜN, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) Shannon Kalkınma Ajansı'nın (İrlanda) Yenilikçilik Faaliyetleri Öz   PDF
Fatih ÇELİK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Silahlar: “Hitit Tanrılarının Ve Krallarının Gücü” II Öz   PDF
Savaş Özkan SAVAŞ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Sosyal Psikolojik Açıdan Yabancılaşma: Dean’in Yabancılaşma Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması Öz   PDF
Özgen YALÇIN, Ali DÖNMEZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Sosyolojide Nesnellik Sorunu Bağlamında Max Weber’in Pozitivizm-Hermeneutik İkiliğini Aşma Girişimi Öz   PDF
Emre ÖZTÜRK
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Soğuk Savaş Döneminden Günümüze Rusya'nın Nükleer Faaliyetleri ve Politikaları Öz   PDF
Harun ARAS
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Sultan III. Selim Hân’ın Terkîb Ettiği Türk Mûsıkîsi Makamlarının İncelenmesi Öz   PDF
Ferdi KOÇ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Türev Aracı Kullanmanın Banka Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye Örneği Öz   PDF (English)
Sevgi Eda TUZCU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Türk Basınında Japonya: 1945 Akşam Gazetesi Örneği Öz   PDF
Yasemin YAZICI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performanslarının Analizi Öz   PDF
Fazıl GÖKGÖZ, Mehmet Ogan GÜNEL
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Türkçe Bilimsel Metinlerde Etkileşimli Üstsöylem Belirleyicileri Öz   PDF
Özlem DAĞ TARCAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Türkçe Sözlü Metinlerde Afektif Ezgi Görünümleri: Şizofrenler, Sağlıklı Hasta Yakınları ve Sağlıklı Bireyler Arasında Karşılaştırmalı Bir Gözlem Öz   PDF
İpek Pınar BEKAR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Türkçe Ve Rusçanın Söylemsesbilimsel Karşılaştırması Öz   PDF
Pınar BEKAR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Türkiye Su Politikalarının Biyoetik Değerlendirilmesi: Ergene Nehri Örneği Öz   PDF
Ebru OLGUN, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Türkiye'de Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu: Göçmenlere Yönelik Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin Zayıf Yönleri ve Fırsatlar Öz   PDF (English)
Şenay GÖKBAYRAK, Yelda DEVLET KARAPINAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
B. Pınar ÖZDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Türkiye’de 1980'ler Giyim Modasında Kitsch Etkisi (Dergiler Üzerinden Bir İnceleme) Öz   PDF
Özlem ALP, Mine Eker TÜRKMEN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Türkiye’de Doğal Varlıkların Sürdürülebilir Kullanımında Biyoetiğin Bir Araç Olarak Kullanılması; Batı Anadolu Yörükleri Üzerinden Örnek Olay İncelemesi Öz   PDF
Okan ÜRKER, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Türkiye’de Hidroelektrik Santraller’in Durumu (HES’ler) ve Çevre Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi Öz   PDF
Okan ÜRKER, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Müzelerin Güvenliği ve Polisin Rolünün Değerlendirilmesi Öz   PDF
Zafer AKKUŞ, Tamer EFE
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Türkiye’deki Doğa Koruma ve Ormancılık Yönetiminde Karar Vericilerin Çevre Etiği Algısının Uygulamalı Etik Değerlendirmesi Öz   PDF
Murat YILDIZ, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Hesaplanması Öz   PDF
Ahmet Akın KURUCU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) The Construction of Cultural Boundaries and Identities in Intercultural Communication: The Case of Mardin as a Multicultural City Öz   PDF (English)
Engin SARI
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Toplumsal Bellek Mücadelesinden Ulus Devletin Evsahipliğine Öz   PDF
Reyhan ÜNAL ÇINAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Turizm Sertifikasyonu: Ankara Radisson Blu Otel’de Örnek Uygulama Öz   PDF
İsa SATAR, Gül GÜNEŞ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Uluslararası Hukukun Tarihsel Boyutuyla Diplomasinin Kurumsal Gelişim Süreci Öz   PDF
Nasıh Sarp ERGÜVEN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Uluslararası Kuruluşların Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları Öz   PDF
Nazlı Beril ÖZER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Uluslararası Terörizmle Mücadele Yaklaşımları Öz   PDF
Doğan Şafak POLAT
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Van Kalesi Höyüğü (Ortaçağ) İnsanlarının Travma İzleri Analizi Öz   PDF
Cem ERKMAN, Özlem SURUL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kültürel Gelişimi ve Batıya Uyum Çabaları Öz   PDF
Zulfiya ŞAHİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Yakınlarına Bakım Verenlerin Ruh Sağlıkları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkiler Öz   PDF   PDF
Zehra Y. DÖKMEN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi İçerisinde Ankara: Sorunlar, Olanaklar ve Potansiyeller Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Ahmet Serhat KAYMAS
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Yaşam Tarzı Önerileri Bağlamında Sağlık Haberlerinin Analizi Öz   PDF
Deniz SEZGİN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Yenilebilir Enerji Örneği Üzerinden Ekolojik Modernleşme Kuramı Tartışması Öz   PDF
Ahmet Akın KURUCU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Yolda ‘Bir Adam’ ve ‘Bir Çocuk’: Cormac Mccarthy’nin Yol Romanına Postmodern Bir Bakış Öz   PDF
Sakine UÇAR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) Zamansal Dilde Dışsal Referans Öz   PDF
Ayda SEVİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) [Çalıştay Değerlendirmesi] - "Uzakdoğu Türkologları Buluşması Çalıştayı” Üzerine Ayrıntılar   PDF
A. Merthan DÜNDAR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) [Kitap Tanıtımı] - Akademik Ders Notları-1938-1986 (Timur, İnkılap Tarihi-Osmanlı Tarihi) / Halil İnalcık Ayrıntılar   PDF
Halide ASLAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) [Kitap Tanıtımı] - Bavul: Belleğin Derinlerine Yolculuk / Sergey Dovlatov ; Çeviren Faruk Ünlütürk Ayrıntılar   PDF
Zulfiya ŞAHİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) [Kitap Tanıtımı] - Bir Türk Pozitivistin Gözünden Voltaire Ayrıntılar   PDF
Nurmelek DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) [Kitap Tanıtımı] - Japonya’da Türk İzleri: Bir Kültür Mirası Olarak Mançurya ve Japonya Türk-Tatar Camileri / Ali Merthan Dündar Ayrıntılar   PDF
M. Ertan GÖKMEN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) [Kitap Tanıtımı] - Sömürge Sonrası Dönem İngiliz Romanında Büyülü Gerçekçilik Ayrıntılar   PDF
Nazan TUTAŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) [Kitap Tanıtımı] - Sinema ve Din Eğitimi / Bilal Yorulmaz Ayrıntılar   PDF
Halise Kader ZENGİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) [Kitap Tanıtımı] - Türkçenin Eğitimi- Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar Ayrıntılar   PDF
Seda Gülsüm GÖKMEN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) [Kongre Değerlendirmesi] - V. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ayrıntılar   PDF
Başak KOCA ÖZER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) [Sempozyum Değerlendirmesi] “Dışa Açılım Aracı Olarak Çeviriye Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türk Kültürünün Çeviri Yoluyla Temsili” Sempozyumu Hakkında Ayrıntılar   PDF
F. Jale Gül ÇORUK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) İkidillilik Bağlamında Düzenek Değiştirme Olgusunun Temel Dil Çerçeve Modeline Göre İncelenmesi Öz   PDF
Fatma DEMİRAY
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) İnsansız Savaş Araçları ve Etik Öz   PDF
Tarık AK, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) İnternetin Politik Katılıma Etkisi Öz   PDF
Sibel ERDOĞAN DEMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) İnternetin Politik Katılıma Etkisi Öz   PDF
Sibel ERDOĞAN DEMİR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2018) İran Resim Sanatında Geleneksel Eğilimler (1958-1978) Öz   PDF
Nazanin DAVARİ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) İslâm Felsefesine Bir Adım Olarak Neoplatonism (Yeni Eflatunculuk): Proclus ve Fârâbî Arasında Metafizik Bir Karşılaştırma Öz   PDF
Eyüp ŞAHİN, Haris MACİC
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) İsrail'in Ulus-Devlet Yasası Öz   PDF
Diren ÇAKMAK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) İtalyan Misyonerler Ulusal Yardım Derneği'nin Osmanlı Coğrafyasındaki İnşa Faaliyetleri Üzerine Bazı Düşünceler Öz   PDF
Didem İŞLER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) İşitme Engelli Türk Öğrencilerin Çekimsel Biçimbilim Farkındalığı Öz   PDF
Bahtiyar MAKAROĞLU, İclâl ERGENÇ
 
Toplam 190 ögeden 1 - 190 arası