Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Kişisel Gelişim Kitaplarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi Öz  PDF
İlker ÖZDEMİR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme Öz  PDF
B. Pınar ÖZDEMİR
 
Cilt 11, Sayı 1 (2020) Türk İşaret Dili (TİD) Atölye Çalışmasının, Sağır İnsanlarla İletişime Yönelik Tutumlara Etkisi: Sosyal Hizmet Öğrenci Grubu Araştırması Öz  PDF
Gül KARAHAN, Veli DUYAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) The Construction of Cultural Boundaries and Identities in Intercultural Communication: The Case of Mardin as a Multicultural City Öz  PDF (English)
Engin SARI
 
Cilt 11, Sayı 2 (2020) İnternette Haber Üretimi ve Gazeteciler Üzerine Bir Araştırma: Alternatif Bir Kavramsal Çerçeve Denemesi Öz  PDF
Atike Sevtap DEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT
 
Cilt 9, Sayı 2 (2018) Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(i): Ankara Üniversitesi TÖMER Örneği Öz  PDF
Arcan TUZCU, Dilber ULAŞ
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar