Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme Öz  PDF
B. Pınar ÖZDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) İnternetin Politik Katılıma Etkisi Öz  PDF
Sibel ERDOĞAN DEMİR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) İnternetin Politik Katılıma Etkisi Öz  PDF
Sibel ERDOĞAN DEMİR
 
Cilt 11, Sayı 2 (2020) İnternette Haber Üretimi ve Gazeteciler Üzerine Bir Araştırma: Alternatif Bir Kavramsal Çerçeve Denemesi Öz  PDF
Atike Sevtap DEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar