Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 1 (2022) Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılımında Serbest Zamanın Anlamı ve Kültür Öz  PDF
Sinem PARLAKYILDIZ, Funda KOÇAK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2020) Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Bilgi Merkezleri: Yeni Bir Fırsat Mı Yoksa Tehdit Mi? Öz  PDF
Mehmet Ali AKKAYA
 
Cilt 5, Sayı 3 (2014) Bir Harita Olarak Görsel Kültür, Sınırları ve Çizdiği Arka Sokaklar Öz  PDF
Hülya DOĞAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Türkiye’de 1980'ler Giyim Modasında Kitsch Etkisi (Dergiler Üzerinden Bir İnceleme) Öz  PDF
Özlem ALP, Mine Eker TÜRKMEN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2022) Örgütsel Çatışma Kültürünün Çalışan Öznel İyi Oluşu Üzerindeki Etkisi Öz  PDF
Habibe Tuğba EROL KORKMAZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2021) Çin'de Çocuğa Yönelik Bakış Açısının Tarihsel Değişimi ve Gelişimi Öz  PDF
Gözde KARAKAŞ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2020) Artspace Germany Sergisi Örneği ve Türkiye'de Çağdaş Sanat Politikaları Öz  PDF
Fırat ENGİN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi İçerisinde Ankara: Sorunlar, Olanaklar ve Potansiyeller Üzerine Bir Değerlendirme Öz  PDF
Ahmet Serhat KAYMAS
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Bankacılık Sektörü Örneği Öz  PDF
Ünsal SIĞRI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Müzelerin Güvenliği ve Polisin Rolünün Değerlendirilmesi Öz  PDF
Zafer AKKUŞ, Tamer EFE
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Postmodern Paradigmaların Sanat Eğitiminde Yeni Dönüşümleri Öz  PDF
Kafiye Özlem ALP
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar