Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 2 (2017) Mekânsal Koruma Bilinci Kapsamında Erken Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz Planlama Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Örnekler: Birgi ve Bergama Öz  PDF
Demet GÜLHAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Hegel, Herzog, Tarih: Benliğin Yeniden İnşası Öz  PDF
Devrim KILIÇER
 
Cilt 11, Sayı 1 (2020) Andrea Levy'nin Kısa Anlatılarında Göç Öz  PDF (English)
Müjgan Ayça VURMAY
 
Cilt 10, Sayı 2 (2019) Salman Rushdie'nin Geceyarısı Çocukları Eserinde Doğanın Ötekiliğinde Kendini Bulma: Sundarbans ve Sömürgecilik Sonrası Kimlik Öz  PDF (English)
Önder ÇETİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) The Construction of Cultural Boundaries and Identities in Intercultural Communication: The Case of Mardin as a Multicultural City Öz  PDF (English)
Engin SARI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği: Uyarlama Çalışması Öz  PDF
Özgür GÜLDÜ
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar