Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (2022) Butik Burgerin Müziği Üzerine Bir Gastromüzikoloji Araştırması Öz  PDF (English)
İrem ERDOĞAN TÜREN, Seyit YÖRE
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Sultan III. Selim Hân’ın Terkîb Ettiği Türk Mûsıkîsi Makamlarının İncelenmesi Öz  PDF
Ferdi KOÇ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Musikinin Temeli Olan “Ses” İle İlgili Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bazı Kavramların Tespit ve Tahlili Öz  PDF
Serbülend ARPA
 
Toplam 3 ögeden 1 - 3 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar