Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2020) Osmanlı Devleti'nin İskân Politikası ve Tanzimat İlkelerinin Konar-Göçer Ahâli Üzerinde Tatbiki Öz  PDF (English)
Ahmet Şamil GÜRER
 
Cilt 13, Sayı 1 (2022) Osmanlı Topraklarında Uluslararası Bir Kuruluş: Orosdi - Back ve Adana Mağazası Öz  PDF
Ela YILMAZ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2019) İtalyan Misyonerler Ulusal Yardım Derneği'nin Osmanlı Coğrafyasındaki İnşa Faaliyetleri Üzerine Bazı Düşünceler Öz  PDF
Didem İŞLER
 
Toplam 3 ögeden 1 - 3 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar