Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2020) Yönetim Kurulunda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik Olarak BİST 100'de Yer Alan İmalat Sanayii Firmalarının Finansal Açıdan Değerlendirilmesi Öz  PDF
Elif SAVAŞKAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2021) İstikrar ve Adalet Arayışında İbn Zafer'in Yönetim Düşüncesi Öz  PDF
Kaan AKMAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Bankacılık Sektörü Örneği Öz  PDF
Ünsal SIĞRI
 
Cilt 12, Sayı 1 (2021) Yaşam Döngüsünde Yönetim: Varoluştaki Algının ve Değişimin Kronolojisi Öz  PDF
Nurcan AKBAŞ, Bahar TANER
 
Cilt 12, Sayı 1 (2021) Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi Kapsamında Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Öz  PDF
Gönül AYDIN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Muğla Kentinde Yöneticilerin Çevresel Biyoetik Değer Sistemine Yönelik Odak Grup Çalışması Öz  PDF
Sibel GAZİ, Nesrin ÇOBANOĞLU
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar